Home Page
KEY FLOUR

70% TYPE FLOUR

T70_Dynato_1101

70% TYPE FLOUR STRONG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Aleyri_T70_Paradosiako_Malako

70% TYPE TRADITIONAL FLOUR

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
T70_Apalo_1102

70% TYPE FLOUR SMOOTH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
T70_Malako_1100

70% TYPE FLOUR SOFT

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
T70_Super_Apalo_1106

70% TYPE FLOUR SUPER SMOOTH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ