Home Page
O ΜΥΛΟΣ ΜΑΣ

Πολιτική ασφαλείας και απορρήτου – Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

I. Εισαγωγή

Η εταιρία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ – Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας μας, καθώς η προστασία των προσωπικών δεδομένων καθενός αποτελεί για εμάς θέμα μείζονος σημασίας και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση.

Με την παρούσα δήλωση επιδιώκουμε να καταστήσουμε σαφή ορισμένα ουσιώδη ζητήματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα κάθε επισκέπτη/χρήστη ή πελάτη μας, όπως απαιτείται βάσει των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

ΙΙ. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Τα στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της εταιρίας όταν επιλέγει να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά είναι: το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του εκάστοτε επισκέπτη.

Παράλληλα, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Ουσιαστικά τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης (browser) του χρήστη που εισέρχεται στην ιστοσελίδα και χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν. Τα cookies έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης (browser), αλλά αποθηκεύονται μόνο εφόσον ο χρήστης τα αποδεχθεί εισερχόμενος στην ιστοσελίδα.

Τέλος, στο πλαίσιο συνεργασίας μας με τους πελάτες μας συλλέγουμε πέραν των ανωτέρω και τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης, όπως Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., η επεξεργασία, όμως, αυτών των δεδομένων βασίζεται στη μεταξύ μας σύμβαση. Στην ιστοσελίδα μας δε θα χρειαστεί να δηλώσετε τέτοιου είδους στοιχεία.

ΙΙΙ. Ποιος συλλέγει τα στοιχεία σας, γιατί και πώς;

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την εταιρία μας, «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ – Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, συσκευασία, εμπορία και διάθεση προϊόντων αλεύρου και υποπροϊόντων του σίτου.

Μέσω της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για περιορισμένους σκοπούς που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση σας. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας. Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας, για να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας και τον τρόπο που σας τα παρουσιάζουμε και για το λόγο αυτό παρέχουμε στον κάθε επισκέπτη την δυνατότητα να μας αποστείλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση δεν συλλέγουμε ευαίσθητα (ειδικά) προσωπικά δεδομένα και περιοριζόμαστε μόνο στα στοιχεία που κρίνονται υποχρεωτικά για την μεταξύ μας επικοινωνία.

Επίσης, τα δεδομένα των επισκεπτών μας δεν πωλούνται, δεν διανέμονται και δεν αποκαλύπτονται. Υπάρχει η περίπτωση να παρέχονται σε τρίτους, μόνο όμως στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών μας προς εσάς και πάντοτε με αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Η εταιρία μας αντιμετωπίζει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα, καθώς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, κατάχρηση ή δημοσιοποίηση. Τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται και καθίστανται ανώνυμα όπου είναι εφικτό, ενώ ενημερώνουμε και ελέγχουμε διαρκώς την τεχνολογία ασφαλείας και τα πληροφοριακά μας συστήματα . Η πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένο προσωπικό της εταιρίας, το οποίο είναι κατάλληλα καταρτισμένο ώστε να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που η εταιρία μας συλλέγει θα παρέχονται σε κυβερνητικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή άλλες αρμόδιες αρχές μόνον όταν η υποχρέωση μας αυτή προκύπτει εκ του νόμου και λόγω υποχρεωτικής συμμόρφωσης μας στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΙV. Για πόσο διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας συνεργασία ή επικοινωνία.

Περαιτέρω, οφείλουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα πελατών/προμηθευτών μας για δεκαπέντε (15) χρόνια, προκειμένου να είμαστε συνεπείς σε κάθε φορολογική μας υποχρέωση.
Διαγράφουμε με ασφαλή τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα όταν πλέον δεν υπάρχει η νομική, επιχειρηματική ή καταναλωτική ανάγκη να διατηρούνται.

V. Τα δικαιώματα σας

Δικαίωμα στην ενημέρωση, πρόσβαση και διόρθωση των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εάν το επιθυμείτε να διορθώνετε ή να ενημερώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Για τους λόγους αυτούς μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δικαίωμα στη λήθη. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Αν θέλετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε, ενημερώστε μας και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε δεν χρειάζονται πλέον για κανέναν σκοπό και δεν μας υποχρεώνει ο νόμος να τα διατηρήσουμε, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τα διαγράψουμε, να τα καταστρέψουμε ή να τα αποχαρακτηρίσουμε οριστικά.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να αντιταχθείτε σε συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας

Δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει είναι φορητά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν, να αντιγραφούν ή να μεταβιβαστούν ηλεκτρονικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Το δικαίωμα υποβολής παραπόνου σε μια εποπτική αρχή. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όσον αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

VI. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της Ε.Ε.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται προς επεξεργασία εκτός της Ε.Ε.

VII. Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην παρούσα ιστοσελίδα ή αποστέλλοντας e-mail στο gdpr@thracemills.gr ή καλώντας μας στο τηλέφωνο 25510 26259.

VIII.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι αλλαγές θα εμφανίζονται εδώ.
Τελευταία ενημέρωση της παρούσας δήλωσης 25-05-2018.