Home Page
O ΜΥΛΟΣ ΜΑΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

 1. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προσδιορίζει τις αρχές στις οποίες υπόκεινται οι επαγγελματικές δραστηριότητες των προμηθευτών της.
 2. Η εταιρία τηρεί πολιτική «μηδενικής ανοχής» σε θέματα ανήθικης επαγγελματικής συμπεριφοράς, όπως η δωροδοκία, η διαφθορά και η δουλεία. Απαιτούμε από τους προμηθευτές μας να εφαρμόζουν παρόμοια πρότυπα και να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους με τρόπο ηθικό και νόμιμο.
 3. Οι προμηθευτές μας οφείλουν να τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, τις απαιτήσεις που τίθενται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις απέναντί μας.
 4. Ειδικότερα οι προμηθευτές μας οφείλουν:
  • να σέβονται την αξιοπρέπεια, την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου,
  • να διασφαλίζουν δίκαιους όρους εργασίας, ειδικότερα να αποφεύγουν τη διακριτική μεταχείριση στην εργασία με βάση το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, τη σωματική αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, να μην ανέχονται ούτε να κάνουν χρήση παιδικής εργασίας, να μην χρησιμοποιούν οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστική εργασία και να αμείβουν τους εργαζόμενους τους δίκαια,
  • να παρέχουν σε όλους τους εργαζόμενους τους έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας και να εξασφαλίζουν συνθήκες ασφαλείας εάν παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εξωτερικούς χώρους,
  • να διεξάγουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με τρόπο περιβαλλοντικά αειφόρο, ειδικότερα να περιορίζουν τη χρήση υλικών και πόρων κατά την προμήθεια ή παραγωγή προϊόντων με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων,
  • να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με τρόπο ηθικό, ειδικότερα να απέχουν από κάθε μορφής διαφθορά, εκβιασμό και δωροδοκία και να προστατεύουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους παρέχουμε.
 5. Προκειμένου να διασφαλιστεί και να είναι εμφανής η συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας οι προμηθευτές μας οφείλουν να τηρούν αρχεία με όλα τα σχετικά έγγραφα και να μας παρέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν αιτήσεως. Για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε επιθεώρηση των εγκαταστάσεών τους μετά από σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αυτής της επιθεώρησης δεν είναι θετικά, απαιτούμε από τους προμηθευτές να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης ενός προμηθευτή μπορούν να ληφθούν μέτρα, περιλαμβανομένης της αναστολής ή της παύσης της συνεργασίας μαζί του.